Temari

Temari

1. Principis del llenguatge humà. Etapes de processament.
2. Bases neurobiológicas del llenguatge i les seues fonts d'evidència. Aportacions de les tècniques electrofisiológicas i de neuroimagen a l'estudi del llenguatge.
3. Representació cortical de les paraules. Últims avanços.
4. Dues llengües en un cervell. Bilingüisme.
5. Afàsies. Dany cerebral i llenguatge.
6. Disartrias i alteracions motores del parla.
7. Lectura. Model de Dehaene.