Temari

Temari

1. Els conflictes familiars i la mediació

2. Mediacions familiars

2.1 Mediació en relacions i ruptures de parella,

2.2 Mediació adolescents-progenitors

2.3. Mediació amb la família extensa.

3. Altres àmbits de mediacions familiars.