Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM034 - La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Investigació

Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

E4 - Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes

Resultats d'aprenentatge

Saber redactar textos acadèmics amb llenguatge no sexista

Identificar les revistes feministes d'impacte i enumerar les col·leccions i editorials d'estudis de gènere

Conèixer les principals convocatòries d'ajuda a estudis feministes i de gènere