Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM032 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

 

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

 

Observació/execució de tasques i pràctiques


Obligatori

 

12.5

 

Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes)


Obligatorio

 

35Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.