Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAN006 - Anàlisi del Discurs Oral i Escrit

SBC006 - Anàlisi del Discurs Oral i Escrit