Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

40%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació es detalla a continuació:


- Observació / execució de tasques pràctiques en classe (20%): S'avaluarà l'assistència i participació de l'alumne en classe, a més de la col·laboració a través d'Aula Virtual. El professor observarà els avanços de cada estudiant i l'adquisició de coneixements i competències a través de l'execució de les tasques proposades, sessions de discussió i activitats organitzades dins i fora de l'aula en el context educatiu.
 

- Redacció de treballs acadèmics (40%): L'alumne haurà d'elaborar un projecte que serà discutit amb el professor del curs i mantenir un diàleg permanent durant el procés de producció.
 

- Les presentacions orals i pòsters (40%): Després d'escriure l'article d'investigació, els estudiants hauran de presentar les seves investigacions en la mateixa forma que ho faria en un fòrum formal.
 

Els estudiants han d'arribar al 50% en totes les activitats d'avaluació amb la finalitat d'aprovar l'assignatura.
 

Totes les activitats són estrictament necessàries perquè l'estudiant pugui aprovar l'assignatura.