Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAR009 - El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes / The Language of Marketing and Product Promotion

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

L'avaluació es detalla a continuació:

a) Resolució de problemes i activitats breus (20%)

10% per la participació en els debats de classe i discussions
10% per la realització d'activitats breus

Els estudiants han de lliurar totes les tasques sol·licitades per aprovar aquesta part de l'assignatura, així com participar en totes les activitats orals (debats / discussions). Els estudiants han d'obtenir almenys una nota del 10% per poder optar a l'aprovat en l'assignatura.

b) Treball escrit final (60%)

Aspectes a tenir en compte:

Exactitud lingüística, precisió del contingut i correcta estructura acadèmica.

Els estudiants han d'obtenir 30% en aquesta part per poder optar a l'aprovat en l'assignatura.

c) Desenvolupament d'activitats acadèmiques (20%)

Aspectes a tenir en compte:

Exactitud lingüística, precisió del contingut i correcta estructura acadèmica.

Prestarem especial atenció a la competència oral dels alumnes.
Els estudiants han d'obtenir almenys una nota del 10% per poder optar a l'aprovat en l'assignatura.

Els estudiants han d'obtenir almenys una nota del 50% per aprovar l'assignatura, incloent un mínim del 50% en les tres parts (10%, 30% i 10%, respectivament).

L'assistència dels estudiants i la participació es tindrà en compte.