Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAR008 - El Llenguatge Telefònic i les Noves Tecnologies Aplicades a l'Empresa / The Language of Telephoning and Other Communication Technologies in the Business World

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen oral

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es divideix en tres tipus de proves: una prova final oral, amb un valor del 30%, un conjunt de casos pràctics que els alumnes hauran de resoldre, per un valor del 30%, i la solució d'activitats i problemes, amb un valor del 40%. Els estudiants han d'obtenir almenys un 50% en els tres tipus de proves per aprovar l'assignatura. L'assistència i participació dels estudiants es tindrà en compte.

D'una banda, els estudiants hauran de participar en un tasca/examen final oral en la qual hauran de demostrar si han adquirit la competència requerida. També hauran de completar una sèrie de casos pràctics (tant individualment com en grup) a l'aula. A més, han de resoldre totes les activitats i els problemes dels seus professors els sol·licitaran. En cas que els estudiants no compleixin amb alguna d'aquestes tres opcions, no podran aprovar l'assignatura.