Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP805 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Arts Plàstiques)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà de presentar les pràctiques de les diferents proves adequades als continguts.
Activitats d'avaluació:

 Pràctiques d'aula: 20%
 Pràctiques de laboratori 40%
 Projecte: 40%

A) Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtindre almenys el 50% de la nota assignada a les pràctiques de laboratori i almenys el 50% de la nota assignada al projecte.
B) L'estudiantat es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.