Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les diferents proves d'avaluació han d'estar aprovades (amb una nota que siga igual o superior al 50 % de la puntuació corresponent) encara que la suma final d'aquestes siga igual o superior a 5.

Totes les proves d'avaluació que no superen l'esmentat 50 % de la nota corresponent podran ser repetides en la segona convocatòria, de manera que l'alumnat podrà obtenir el 100 % de la nota. La resta de notes, les que si hagen superat el 50 %, es mantenen per les dues convocatòries oficials del curs acadèmic en el qual s'haja matriculat, sense necessitat de repetir-se.

L'alumnat que es presenta al 60 % o més de les proves d'avaluació es considerarà presentat a la convocatòria corresponent.