Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP206 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Formació Professional

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a la suma de les puntuacions de totes les proves. L'estudiantat podrà superar l'assignatura en la segona convocatòria independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria. En la segona convocatòria l'estudiantat tindrà dret a ser avaluat en totes les proves que no haja superat en la primera convocatòria. L'estudiantat que es presente al 60 % o més dels controls o proves parcials, realitzats durant el desenvolupament del curs, es considerarà presentat a la convocatòria. La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservaran durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Les proves d'avaluació de l'assignatura requereixen l'assistència a les classes. Sense aquesta assistència no es podrà superar l'assignatura.