Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP136 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Naturals

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (recuperable): 80%
  • Portafolis reflexiu (recuperable): 20%
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada  cada una de les activitats.
B) L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria si presenta més del 60 % de les activitats.
 
C) En segona convocatòria es recuperarà només les activitats d'avaluació suspeses o no presentades en la primera convocatòria.