Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP104 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Experimentals i la Tecnologia

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:

  • Proves escrites (recuperable): 10%
  • Activitat 1. Marc legal educatiu (recuperable): 10%
  • Activitat 2. Elaboració i exposició d'una unitat didàctica de l'especialitat (recuperable): 45%
  • Activitat 3. Gestió d'aula (recuperable): 10%
  • Activitat 4. Cercle de lectura (recuperable): 10%
  • Quadern digital (blog/portafolis digital. Obligatòria, recuperable): 15 %
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10, a cadascuna de les activitats plantejades.
B) L'alumne es considera presentat a l'assignatura sempre que hi haja realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i el quadern digital.