Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

La qualificació es farà a partir dels resultats obtinguts en les activitats següents:
   • Un examen oral (apte/no apte) que valdrà un 10% de la nota final. No apte significa que l'assignatura està suspesa. L'apte es qualificarà entre 0,5 i 1. És recuperable en la segona convocatòria.
 
  • Un examen escrit que valdrà el 90% de la nota final (o un 80% si es presenta una ressenya). Es qualificarà entre 0 i 10 i el resultat es multiplicarà per 0,9 (o 0,8, si s'ha presentat ressenya) per a sumar-lo a la nota de l'oral (i de la ressenya, si s'ha presentat). És recuperable en la segona convocatòria.
   • La presentació voluntària d’una ressenya que valdrà un 10% de la nota final. Es qualificarà entre 0 i 1. Només es presenta una vegada, abans del període d'exàmens, i no és recuperable. Una ressenya suspesa (menys de 0,5) no computarà en la segona convocatòria i la nota de l'examen escrit es multiplicarà per 0,9.

La no presentació a qualsevol de les dos primeres activitats comportarà la qualificació de «no presentat» global.
Si la nota final no arriba a 5, l'assignatura està suspesa.