Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0115 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

"La qualificació de l'assignatura té com a base fonamental (un 80%) la nota obtinguda en l'examen que podrà realitzar-se en les convocatòries de gener o juny. Esta nota haurà de ser com a mínim de 5/10. Donat el caràcter quadrimestral de l'assignatura, no hi haurà examen parcial. L'examen serà escrit. En l'examen es valoraran NO SOLS els coneixements de l'alumne, sinó també l'expressió escrita (redacció i ortografia) , la capacitat d'anàlisi, la sistematització dels coneixements i el maneig de les fonts. Per a superar esta assignatura basta amb la realització de l'examen i amb l'obtenció d'un 5 en el mateix. No s'exigix la realització d'activitats pràctiques. La nota de l'examen es complementarà (un 20%) amb la qualificació obtinguda en les activitats pràctiques i també en funció de la participació de l'alumne en classe, i dels treballs que este haja realitzat. Les pràctiques seran penjades en l'aula virtual i per norma general seran corregides en classe. La seua realització NO serà obligatòria. En cas de no haver realitzat cap de les activitats pràctiques que es proposen al llarg del curs, la nota màxima que podrà obtindre l'alumo en esta assignatura serà de notable 8. La qualificació d'aquestes activitats pràctiques es mantindrà per a la segonda convocatoria. L'única prova OBLIGATÒRIA perquè l'estudiant es considere presentat a una convocatòria és la realització d'un examen