Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1543 - Història Contemporània del País Valencià

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

Prova teòrica/examen (50%)

Examen final, prova escrita final individual sobre els coneixements de l'assignatura. Per a aprovar és necessari aconseguir un mínim de 5 sobre 10. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Presentacions orals (25%)

Exposició del treball acadèmic i participació en els debats i realització de comentaris en les classes pràctiques i seminaris. Aquestes presentacions seran indicades pel docent a partir de lectures seleccionades.

Aquestes activitats no són recuperables (aprovat amb 5) i es portaran a terme al llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Elaboració de treballs acadèmics i proves pràctiques (25%)

Elaboració de temes a concretar pel docent per a la seua exposició oral.

Aquestes proves són recuperables en la resta de convocatòries del curs (aprovat amb 5).

Es donarà la consideració de «Presentat o presentada» a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l'examen.