Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1533 - Fonaments i Teoria del Patrimoni Artístic

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic.

E14 - Coneixements bàsics d’iconografia.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l’art.

E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

Resultats d'aprenentatge

Valorar correctament el patrimoni artístic i assumir la seua defensa i gestió.

Descriure les principals teories artístiques.

Definir el diferents conceptes i teories que fonamenten la història de l’art i el patrimoni artístic.

Conèixer les fonts formals de la història de l’art.

Comunicar-se oralment a nivell bàsic i comprendre textos usant la terminologia pròpia de la història de l’art

Comparar les diferents propostes metodològiques en la història de l’art.

Analitzar els elements fonamentals del patrimoni artístic.