Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1529 - Patrimoni Geogràfic d'Espanya

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

L’assignatura es dividirà en dues parts: la part física (temes I-IV) i la part humana (temes V-VIII). Cada part la impartirà un professor o professora diferent que avaluarà la seua matèria a través d’una prova escrita, que suposarà el 80% de la nota de l’assignatura, al finalitzar el seu període de docència. La nota final de les proves escrites s’obtindrà de la mitjana aritmètica d’ambdues, caldrà obtenir més de 4 punts en ambdós exàmens.
El 20% restant de la nota de l’assignatura s’extraurà a partir del control d’una sèrie d’exercicis pràctics a realitzar per l’alumnat en les diferents sessions al llarg del curs, com a suport dels ensenyaments teòrics prèviament impartits. Aquest control es realitzarà en finalitzar el curs integrat en la prova escrita, per a estimar si l’alumnat té un coneixement adequat de la part pràctica. Aquesta part tindrà un valor de 2 punts i per a superar-la l’alumnat ha d’obtenir, almenys, la meitat de la nota.
L'assignatura serà aprovada quan s'hagen superat amb èxit, és a dir, quan s'obtinga, almenys, la meitat de la puntuació en cadascuna de les dues parts: teoria (80% = 8 punts) i pràctica (20% = 2 punts).
Tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria totes les parts (teoria i pràctica) són recuperables.
La prova estrictament necessària perquè l'estudiantat es considere com a presentat a una convocatòria és haver-se presentat a la prova de teoria.