Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer i diferenciar les teories ètiques més importants

Reconèixer el saber moral comú i la seua utilització per a la resolució de conflictes interculturals

Organitzar i elaborar la informació proporcionada, així com, recopilar informació nova necessària

Llegir, comprendre, analitzar, sintetitzar i valorar  les propostes ètiques partint de textos originals

Emetre juís sobre els conflictes socials i culturals actuals en la nostra societat plural i global utilitzant el raonament ètic que proporcionen les diferents teories ètiques

Desenvolupar esquemes filosòfics i comentaris de textos filosòfics

Conèixer les nocions, funcions, tasques, mètodes i classificacions més rellevants de l’ètica com a disciplina teòrica

Argumentar de manera fonamentada i amb punts de vista propis tant dins de l’aula com en les diferents activitats d’aprenentatge proposades