Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1509 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G06 – Treball en equip

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

G11.06 - Comprendre la multiculturalitat present en les societats anglesa, escocesa i irlandesa

G08.04 - Valorar críticament la realitat social dels països de parla anglesa

E09.04 - Realitzar comentaris de textos, documents, mapes i gràfics històrics de l’època moderna i contemporània

1 - Participar en debats de particular significació en la historia sociocultural de la Gran Bretanya i dels Estats Units

1 - Examinar l’evolució de la societat nord-americana, les transformacions socials, els processos culturals i la incidència dels mateixos a escala mundial

1 - Analitzar els principals esdeveniments històrics conjuntament amb els aspectes de major incidència en la definició de les formes de vida i cultura