Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1508 - Filosofia Antiga i Medieval

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’assumir la responsabilitat del propi procés d’aprenentatge.

Ser capaç d’analitzar i sintetitzar les reflexions de la filosofia antiga i medieval

Ser capaç de tenir una consciència crítica de la relació entre els processos del passat i de l’actualitat

Ser capaç de tenir una capacitat crítica que permeta analitzar els continguts dels textos en relació amb la filosofia antiga i medieval

Ser capaç de realitzar treballs en equip sobre els continguts de la filosofia antiga i medieval

Ser capaç de conèixer els grans corrents de pensament de la filosofia antiga i medieval per a valorar-les des d’un posicionament crític, obert i flexible