Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de proves són:

a) Examen: (50%) --> nota mínima 5 sobre 10
b) Pràctiques de laboratori i treball  (50%) --> nota mínima 5 sobre 10

Aquest apartat (b) es desglossa en:

  b.1) Lliuraments i correcció de pràctiques (25% de la qualificació global)

  b.2) Treball de l'assignatura (25% de la qualificació global)

Per a superar l'assignatura, la mitjana ponderada de les dues parts (a) i (b) ha de ser igual o superior a 5.

2) Es considera que l'estudiantat s'ha presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen escrit.

3) Les notes aprovades de cada part (quan s'haja obtingut mínim un 5 sobre 10) es guardaren per a la segona convocatòria del curs. En la segona convocatòria no es pot recuperar la puntuació associada al lliurament i correcció de pràctiques (2,5 punts) realitzades al llarg del període lectiu de classes.