Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1501 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació es farà sobre la base de les activitats següents:

  • Elaboració de treballs acadèmics
  • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes)
  • Presentacions orals i pòsters
Només l'examen escrit i la presentació oral són recuperables en la segona convocatòria. En la segona convocatòria, únicament caldrà examinar-se de les parts (oral o escrita) no aprovades en la primera.

Si l'estudiantat no es presenta a l'examen escrit o a la presentació oral, tindrà com a nota "No presentat o no presentada".