Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

L'examen final constarà de qüestions de teoria i exercicis de programació. Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre, almenys, el 40% de la puntuació corresponent als exercicis de programació en l'examen final i 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen).

Constaran en actes com a presentats en cada convocatòria aquells i aquelles alumnes que es presenten a l'examen corresponent. L'estudiantat que no es presente a l'examen, figurarà en actes com a “No presentat”, inclús si ha realitzat proves d'avaluació contínua o de pràctiques.

En la segona convocatòria ordinària, l'estudiantat:

  • Conservarà la nota d'avaluació contínua obtinguda durant el desenvolupament del curs.
  • Podrà triar entre conservar la nota de pràctiques obtinguda durant el desenvolupament del curs o avaluar-se novament d'aquesta part mitjançant una prova pràctica.
  • Haurà de realitzar un nou examen.