Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1044 - Dret Mercantil Financer i Concursal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L´examen final de l´assignatura consistirà en una prova escrita, amb un valor del 80% de la nota. Per aprovar l´assignatura, cal obtindre almenys un 5 sobre 10 en aquest examen.

A més a més, caldrà realitzar una pràctica que suposarà el 20% restant de la nota. La qualificació de la pràctica es guardarà per a la segona convocatòria, en el cas d´aquells estudiants que no aproven l´assignatura en la primera convocatòria.

L´alumne que entregue la pràctica però no es presente a l´examen constarà com a "No Presentat".

Encara que un alumne no entregue la pràctica, podrà presentar-se a l´examen, perà la seua nota màxima de l´assignatura només podrà ser, per lògica, un 8 sobre 10.