Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0939 - Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Examen oral

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

Els estudiants que desitgen superar l'assignatura en la primera convocatòria, hauran de presentar-se a totes les proves (prova oral, treball/projecte i examen final) i obtindre, al menys,  el 50% en cada una de les proves. 

En segona convocatòria el alumnat es presentará només a aquella part que no haja superar en la primera.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.