Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Unitat 1. Variants de l'idioma: registres, dialectes, anglès estandarditzat y no estandarditzat

Unitat 2. El sintagma verbal: variants

2.1 Temps

2.2 Aspecte

2.3 Veu

2.4 Modalitat

Unitat 3. Adverbis: funcions i significats

3.1 Des del punt de vista sintàctic

3.2 Des del punt de vista semàntic

3.3 Comparatiu i superlatiu de l'adverbi

3.4 Construccions comparatives

Unitat 4. Complements circumstancials

4.1 De circumstància: categories semàntiques, formes sintàctiques, posicions dins de la frase

4.2 Complements circumstancials, els quals són subordinades: cat. semàntiques, tipus de subordinades, posicions, nexes subordinants

4.3 De mode:  cat. semàntiques, formes sintàctiques, posicions en la frase, funcions de cohesió i interacció dins d'un discurs o conversació

4.4 Connectors: cat. semàntiques, formes sintàctiques en conversa i prosa acadèmica, posicions

Unitat 5. Frases nominals complexes

5.1 Tipus de modificació nominal

5.2 Premodificació: adjectius; noms

5.3 Postmodificació: sub. adjectives, d'infinitiu, gerundi i participi

5.4 Sub. de complement del nom

Unitat 6. Gramàtica d'oracions i subordinades

6.1 Fronting

6.2 Inversió

6.3 “There”

6.4 Dislocation

6.5 Clefting