Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Es considerarà que un alumne està presentat quan realitze l'examen escrit de la corresponent convocatòria. A més, en segona convocatòria també es considerarà com presentat tot alumne que, havent-se presentat a la primera, sol·licite via Aula Virtual conservar la nota d'examen aconseguida llavors.

En cada convocatòria es considerarà que un alumne supera l'assignatura si es presenta en eixa convocatòria i la seua mitjana ponderada de notes és igual o major que cinc.

La ponderació que s'aplica és la següent:

 • El 50% que correspon a avaluació de pràctiques es reparteix així:
  • Un 40% correspon a un treball amb diversos lliuraments:
   • Respectar els terminis proposats per al lliurament progressiu del contingut del treball al llarg del semestre es bonifica amb un 8%.
   • Al contingut lliurat li correspon el 32% restant.
  • Un 10% correspon a altres proves d'avaluació sobre les pràctiques.
 • El 50% d'examen correspon íntegrament a una prova final.

Un 82% de la puntuació de l'assignatura (examen final més contingut del treball) és recuperable en segona convocatòria. El 18% restant no és recuperable, sinó que la corresponent puntuació obtinguda en primera convocatòria es conserva en la segona.

Finalment, i per indicació de la titulació, s'inclou a continuació el següent recordatori de normativa aplicable:

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
 1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
 2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
 3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.