Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0937 - Locució en Ràdio i Televisió

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

50%

Examen oral

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en el apartat 10.1 d'aquesta guia docent.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en segona convocatòria de manera individual excepte la pràctica de prototips que podrà recuperar-se en grup. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.