Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament està centrada en l'alumnat, de manera que és expositiva i participativa al mateix temps. En aquesta línia, es combinen les classes teòriques amb les sessions pràctiques i l'assistència a un seminari.

El desenvolupament de cadascuna de les unitats temàtiques serà de la següent manera:

  • En les sessions teòriques el professorat presentarà les nocions i aspectes claus per a la comprensió del tema (classe teòrica). Per a cada unitat temàtica, l'alumnat haurà de llegir prèviament els textos proposats pel professorat, disponibles a l'Aula Virtual de l'assignatura. Aquesta lectura inicial abans d'arribar a l'aula, facilitarà la comprensió de l'exposició del professorat i la possibilitat d'interacció de l'alumnat. Per tant, en les classes teòriques es discutiran els textos preparats anteriorment per l'estudiantat.
  • En les sessions pràctiques es realitzarà un conjunt variat d'activitats: treballs de recerca, posada en comú i debat de dilemes morals, proves objectives de lectures, treball de camp i pràctiques de resolució de problemes a l'aula.
  • El seminari consistirà en una activitat on participarà un professional vinculat al camp de la comunicació. Aquest seminari té caràcter obligatori i serà avaluat com a part de la matèria mitjançant una pregunta d'examen.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Tant en la teoria com en les pràctiques es valoren amb rigor els següents criteris d'avaluació:

  • Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre els temes tractats al llarg del curs.
  • Demostrar capacitat d'utilitzar adequadament els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional, especialment per analitzar la realitat actual.
  • Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i la resolució de conflictes morals relacionats amb la professió periodística, amb un ús adequat del llenguatge acadèmic, tant oral com escrit.
  • Demostrar capacitat d'anàlisi ètica i crítica en l'àmbit de l'activitat periodística.