Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

convocatòria ordinària 1r i 2n
L'avaluació consisteix en dos tipus de proves:
 
-Avaluació Continua (40%)
 
   Informes de les pràctiques
 
   Activitats d'avaluació contínua 
 
-Examen final (60%)
 
Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i es manté la qualificació obtinguda en la 1a convocatòria per a la 2 ª convocatòria del mateix curs acadèmic. 
 
Per aprovar l'assignatura, l'estudiant ha de tenir almenys una nota de 4 sobre 10 en l'examen final i 5 sobre 10 en la nota final de l'assignatura.
 
Si la nota d'examen final no obté la puntuació mínima requerida, la màxima qualificació de l'assignatura serà de 4,5 punts.
 
Extraordinari fi de carrera
 
Es considerarà una sola prova en la qual tots els continguts de l'assignatura s'avaluaran, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua i en l'examen final de les trucades regulars.