Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

On line

50%

Presencial

50%

Criteris de superació

• L'avaluació presencial consistix en un examen que es realitzarà en qualsevol dels Centres Associats de la UNED on se celebren proves presencials. Esta avaluació constituirà el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul.


•  L'avaluació contínua on line està constituïda per les activitats que cada professor haja indicat en el Pla d'activitats. Es realitzarà a través de l'aula virtual i suposa el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul. Si l'equip docent no indica el contrari, les activitats es consideren individuals. Estes activitats només es valoren quan són realitzades en la data prevista en el pla d'activitats.


L'alumne ha d'obtindre una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen perquè puga ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que componen el Mòdul. Considerant este requisit, es realitzarà una mitjana de la nota obtinguda en l'examen i en les proves d'avaluació contínua dels diferents blocs, la nota mínima global exigida en este Mòdul per a ser superat és de 5.