SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

TEMA 1. MODELATGE GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

1.1       Tècniques de modelatge geomètric.

1.2.      Sistemes de referència

1.3.      Modelatge mitjançant corbes

1.4.      Modelatge mitjançant superfícies

 

TEMA 2. MODELATGE BASAT EN ELEMENTS CARACTERISTICS I PATRONS

2.1       Modelatge basat en elements característics

2.2       Patrons de reproducció

 

TEMA 3. MODELATGE I REPRESENTACIÓ DE PECES ESTANDARDITZADES

3.1       Modelatge de peces estandarditzades

3.2       Representació de peces estandarditzades

 

TEMA 4. CONJUNTS I ESPECEJAMENTS

4.1       Acoblament de conjunts

4.2       Organització de documents de projectes

 

TEMA 5. EXTRACCIÓ DE PLÀNOLS DE DISSENY

5.1       Configuració de plànols de disseny

5.2       Extracció de plànols de disseny

5.3       Extracció de plànols de conjunt

5.4       Marques i llistes de peces

 

TEMA 6. DOCUMENTACIÓ DE DISSENY.

6.1       Extracció de dibuixos funcionals: plànols de fabricació

6.2       Documentació tècnica de productes digitals

6.3       Representació realista: Renderizat

 

TEMA 7. TÈCNIQUES AVANCADES DE MODELATGE

7.1       Models multi cossos

7.2       Models paramètrics i configuracions

7.3       Disseny descendent

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16