Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBF009 - Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Els coneixements i capacitats d'alumne serán avaluats mitjançant un exámen i valorant les activitats en grup.

1) 1 examen de desenvolupament .50% de la nota final. Es requereix almenys un 25% per aprovar la part teòrica.

2) Les activitats de presentació i discussió sobre el RDoC, 30% de la nota. El lliurament del dossier RDoC elaborat per li grup (20%)


Article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.