Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBD017 - Formació i Suport a Pares i Mares i Cooperació amb l'Escola i altres Contextos

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups.

CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

Resultats d'aprenentatge

Conèixer i practicar les principals tècniques i estratègies per a conduir entrevistes i reunions cooperatives entre pares i experiències cooperatives entre centres educatius, famílies i comunitat.

Conèixer i practicar les habilitats de comunicació i de conflicte de rols entre els membres de la família i entre pares i professors o altres professionals.

Conèixer i divulgar els beneficis de la implementació d'un programa d'educació familiar i de la cooperació entre pares i professors, o altres professionals, i promoure xarxes de cooperació multiprofessional i comunitària.

Avaluar les formes de participació en la família i en un centre educatiu i desenvolupar programes que promoguen la cooperació dins de la família, entre centres educatius i famílies de forma quotidiana, i altres professionals.

Adherir-se a formats d'ajuda que promoguen la potenciació dels participants i la valoració de qualsevol tipus de participació.