SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Presentacions orals i pòsters

40%

Assistència i participació

20%

Criteris de superació

A) Nota mínima per a superar l'assignatura entre les tres proves següents: 5

  • Carpeta d'aprenentatge i/o dossier, treball escrit: 40%
  • Presentació oral: 40%
  • D'altra banda, es considerarà l'assistència i participació en classe: 20%

 

B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es considere presentat a una convocatòria:

  • Carpeta d'aprenentatge i/o dossier, treball escrit
  • Presentació oral

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16