SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.

CE11 - Aplicar les tècniques matemàtiques adequades per al tractament d'imatges.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

Resultats d'aprenentatge

NRA25 - Saber utilizar las técnicas básicas del análisis Fourier y sus aplicaciones a la teoría de la señal.

NRA24 - Conocer y usar herramientas matemáticas que fundamentan la teoría de la señal.

NRA23 - Conocer los problemas de tratamiento de la señal y de ondículas y su transferencia a contextos no matemáticos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16