SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

A) L'article d'investigació
• L'article d'investigació en anglès: introducció.
• Títol i resum de l'article d'investigació.
• La secció d'introducció.
• La secció de mètodes.
• La secció de resultats.
• La secció de conclusions i discussió.
• Organització de les referències, cites directes, notes, apèndixs i reconeixements.
 

B) Participació en conferències
• Introducció
• El llenguatge de la comunicació.
• Presentació de la comunicació.
• Altres tipus de discurs oral.
• Noves maneres orals de comunicació acadèmica a la universitat: la videoconferència.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16