SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura caldrà:

​- Superar per separat les distintes proves d'avaluació, tant les de la part general (40%), com les de la part específica (60%). 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16