Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 78
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plans en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis i redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ME01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, alçaments de plans i el control geomètric d'unitats d'obra.

ME02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.

ME07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

ME10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.

ME26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

ME27 - Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.

ME28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

UJI01 - Capacitat de proposar solucions innovadores i creatives en el sector de l'edificació.

UJI08 - Conèixer i aplicar eines informàtiques que utilitzen la metodologia BIM (Building information modeling).

Resultats d'aprenentatge

UJI08 - Conèixer els principis de la metodologia BIM i alguna de les eines gràfiques que la utilitzen.

UJI01 - Ser capaç d'identificar les noves necessitats del sector de la construcció en l'àmbit de la matèria.

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME28 - Ser capaç de redactar documents gràfics de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME27 - Ser capaç d'aplicar eines informàtiques gràfiques per a la redacció de projectes tècnics d'obres i construccions, així com projectes de demolició i decoració.

ME26 - Utilitzar eines informàtiques gràfiques per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

ME10 - Ser capaç d'intervenir en la rehabilitació d'edificis en l'àmbit de la matèria.

ME02 - Produir representacions d'edificació basats en diferents projeccions planes.

ME02 - Produir representacions d'edificació basats en diferents perspectives espacials.

ME01 - Conèixer i aplicar els criteris de representació dels plans arquitectònics.

CG01 - Ser capaç i competent per a la producció oral i escrita de documents relatius al seu treball professional relacionat amb l'àmbit de la matèria.

CG01 - Exposar i defensar el treball professional.