SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

L'assignatura de pràctiques es divideix en dos blocs:

- Bloc 1. Participació en reunions, tutories i/o seminaris 
- Bloc 2. Participació en l'activitat docent en un CEIP 

Es tractaran els següents continguts:

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica.
2. Projecte-programació (I): plantejament d'objectius, continguts i competències.
3. Projecte-programació (II): metodologia.
4. Projecte-programació (III): temporalització.
5. Projecte-programació (IV): activitats, recursos didàctics i metodològics, mesures d'atenció a la diversitat.
6. Projecte-programació (V): avaluació.
7. Projecte-programació (VI): anàlisi/reflexió i valoració.
8. Projecte-programació (VII): proposta d’innovació (executada o no a l’aula).
9. Valoració del Pràcticum I/II/III
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16