SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DA0223 - Comptabilitat de Costos

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia de l'assignatura combina les següents activitats:

Presencials:

Classes teòriques: les classes teòriques combinaran l'exposició del tema per part del professorat amb la discussió dels materials que s'hagin proposat per a la preparació de la classe.

Classes pràctiques: la teoria estudiada es complementarà amb una sèrie d'exercicis en què podran aplicar els coneixements adquirits. La resolució d'aquests exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per enfrontar-se a situacions reals.

No presencials:

Estudi individual dels continguts teòrics i pràctics.

Resolució individual d'exercicis i problemes

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16