SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Blocs temàtics

 • Introducció a proves de programari (Software Testing):  "All code is guilty, until proven innocent not guilty", validació i verificació de codi
 • Proves d'unitat (Unit Testing): caixa negra, caixa blanca, gestió de dependències, dobles de prova, entorns d'automatització (unit-testing frameworks)
 • Anàlisi estàtica de codi: mètodes, automatització, eines
 • Automatització de proves de programari: àmbits, metodologies, eines
 • Metodologies àgils de prova (i desenvolupament): Desenvolupament dirigit per proves (TDD, Test-Driven Development

Pràctiques:

 • Pràctica 1. Mètodes de caixa negra (dues sessions)
 • Pràctica 2. Mètodes de caixa blanca (dues sessions)
 • Pràctica 3. Anàlisi automàtica de la qualitat del codi (dues sessions)

Seminaris:

 • Seminari 1. Pensament no convencional
 • Seminari 2. Depuració
 • Seminari 3. Mètriques de qualitat del programari
 • Seminari 4.  Proves i disseny del programari
 • Seminari 5. Codi heretat
 • Seminari 6. Automatització de proves (dues sessions)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16