Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació contínua

50%

Criteris de superació

 

Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual a 5 i únicament es comptabilitzaran les qualificacions (d'avaluació contínua i d'examen parcial i/o final) superiors a 4 punts sobre una escala de 10. Les qualificacions superiors a 4 punts es guardaran durant tot el curs, però no per a cursos posteriors. Es considerarà presentat qui realitze un examen final de la convocatòria oficial.
L'avaluació de la teoria es correspon amb el 50% de la nota de l'assignatura. Cadascun dels dos exàmens parcials amb nota superior a 4 es comptabilitzarà al 50% i permetrà aprovar la teoria si en total s'arriba a una mitjana de 5 punts sobre 10. Si s'aprova la teoria per parcials, no serà possible presentar-se als exàmens de la convocatòria oficial per a pujar la nota. Si la nota és inferior a 4, serà necessari presentar-se als exàmens de convocatòria oficial.
L'avaluació contínua de les pràctiques es correspon amb el 50% de la nota de l'assignatura. Per a aprovar les pràctiques cal tenir una nota superior a 4 en totes les pràctiques i, sumant-les totes, arribar a una mitjana de 5 punts sobre 10. Les pràctiques no presentades o suspeses amb nota inferior a 4 podran ser recuperades en les proves d'avaluació presencial que seran establides tant en la primera com en la segona convocatòria. En els exàmens oficials de primera i segona convocatòria no s'avaluaran les pràctiques.