SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

0. Introducció a la història de la península Ibèrica i la història del dret


BLOC 1

1. La romanització de la península Ibèrica i les fonts del dret romà.

2. El dret visigòtic.

3. L’Islam i el dret islàmic.

4. La dispersió normativa en els territoris cristians durant l’alta i la plena edat mitjana (s. VIII-XIII).


BLOC 2

5. El dret comú i la territorialització dels sistemes normatius durant la baixa edat mitjana (s. XIII-XV).

6. La pluralitat de la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII).

7. Els Decrets de Nova Planta i l’absolutisme borbònic (s. XVIII-XIX).

8. Constitucionalisme i codificació: la construcció liberal de l’Espanya contemporània (s. XIX-XXI).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16