SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a utilitzar és la de classes magistrals on les exposicions professor es completaran amb la participació activa dels estudiants responent oralment o per escrit als exercicis i qüestions que es plantegen o en els debats que s'organitzen al voltant d'algun tema teòric.


En les classes pràctiqueses resoldran problemes i exercicis tant per part del professorcom dels estudiants guiats pel professor o ajudant-se entre ells.

A les tutories es podrà acudir individualment o en gruppotenciant la comunicació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16