Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

 

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indique la universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen tindrà un valor de 7 punts.

Durant el semestre lectiu es realitzaran dues proves pràctiques (resolució de casos) en horari de pràctiques. La valoració de cadascuna d'elles es d'1.5 punts (3 punts en total). La realització d'aquestes proves serà de caràcter voluntari, formant part de l'avaluació contínua, per la qual cosa no podran recuperar-se en la segona convocatoria.
  
Per a superar l'assignatura, en el primera i segona convocatoria, és necessari obtenir almenys 5 punts sumant la puntuació obtinguda en l'examen escrit i les dues proves pràctiques. D'aquests 5 punts, almenys 3.5 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes que no facen les proves pràctiques podran obtenir com a màxim 7 punts en l'assignatura, que es corresponen amb els 7 punts de l'examen escrit, necessitant un mínim de 5 punts per a superar l'assignatura.
 
L'alumne que es presente a l'examen escrit es considerarà com presentat.