TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

23

maig

2022

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
18:00-21:00

JB1002AA

27

juny

2022

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
18:00-21:00

JB1007AA