SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)

Assignatures

SBG002 - Introduction to Peace and Culture Studies

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

SBG028 - Conflictos Armados

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

6
Crèdits

SBG029 - Armed Conflicts

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

6
Crèdits

SBG035 - Conflict Mediation and Negotiation

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

6
Crèdits

SBG059 - Migraciones y Codesarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG060 - Migration and Co-development

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG071 - Methodology and Techniques of Research I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

3
Crèdits

SBG073 - Methodology and Techniques of Research II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

3
Crèdits

SBG080 - Filosofía para la Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG081 - Philosophy for Peace

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG082 - Comunicación para la Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG083 - Communication for Peace

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG084 - Educación para la Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG085 - Peace Education

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

6
Crèdits

SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship

Curs 2 - Semestre 2 - Pràctiques

12
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16