SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Semestre 2

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE009 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat entre Dones i Homes

SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes